Մեր հասցեն

Հեռ.՝ 374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Օֆսեթ տպագրություն

Ընկերությունը, հաշվի առնելով տպագրվող արտադրանքի լայն ցանկը և բազմազանությունը, տպագրական գործընթացում կիրառում է օֆսեթ տպագրական մեքենաների տարբեր ֆորմատներ:

 

Միևնույն ժամանակ բարձրորակ ներկերի ու նյութերի օգտագործումը և համապատասխան տեխնոլոգիական պրոցեսը ապահովում են որակի առավել բարձր չափանիշ: Հիմնվելով օֆսեթ տպագրության եղանակի վրա: Ընկերության տպագրական սարքավորումների հիմնական բազան համալրում են HEIDELBERG տեսակի օֆսեթ տպագրության մեքենաները, որոնք ապահովում են տպագրվող նյութի բարձր որակ և շքեղտեսք:

 

Գովազդային թերթիկները, բուկլետները, ամսագրերը, ազդագրերը անցնելով օֆսեթ տպագրության գործընթացը` հանդես են գալիս իրենց գունային գամմայով և գրավչությամբ, իսկ գրքերի շքեղ տեսքը հնարավոր է դառնում դրանց կազմերի գունային լուծումներով:

 

Ներկայիս պայմաններում պիտակների, ստիկերների, տուփերի գունային գամման իրական է դառնում բարձր որակի օֆսեթ տպագրության շնորհիվ:

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.՝ 374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director